GENERAŁ
( ELIKSIR m (AA) - GAMA m po BONAT m )
Foto: Monika Sawczyszyn-Pawlus ( za wyjątkiem opisanych inaczej )