ŁĘCZYCA AA
( ELABORAT młp - ŁOMŻA młp po BEN młp )
Foto: Monika Sawczyszyn-Pawlus ( za wyjątkiem opisanych inaczej )