LEXUS
( ELIKSIR młp - LIBRA młp po LANSJER młp )
Foto: Monika Sawczyszyn-Pawlus ( za wyjątkiem opisanych inaczej )