PŁOTKA
( ELIKSIR m - POEZJA m po IRAK m )
Foto: Monika Sawczyszyn-Pawlus ( za wyjątkiem opisanych inaczej )